Aandeel Dollar Tree: AEX-index, koersdoelen | Analist.nl (2024)

Aandeel: Dollar Tree (VS breed), ISIN: US2567471063

Koers 106.72 Hoogste koers 154.33
Laagste koers 103.64 1-jrs rend. -24.55
Sector Basismaterialen Subsector Detailhandel algemeen
Jaarverslag 2017

Loading...

Contactinformatie:Staat: 500 Volvo ParkwayPostcode: 23320Stad: ChesapeakeLand: VSTelefoon: (757) 3215000Email: info@dollartree.comWebsite: www.dollarreesores.comCEO: Bob SasserCFO: Kevin S. Wampler

Sectorvergelijking Dollar Tree

Loading...

Jaar Omzet Totaal omzet sector Marktaandeel
2019 23,611 1,036,944 2.28 %
2020 25,509 1,048,138 2.43 %
2021 26,321 1,237,192 2.13 %
2022 28,332 1,359,250 2.08 %
2023 0 0 0.00 %

Adviezen Dollar Tree

Date Label Bank Label Stock Label Advice Label Price Label Diff Label
13 september 2014 UBS Dollar Tree Kopen 68.00 -138.15 %
28 augustus 2008 Dollar Tree Kopen 46.00
8 augustus 2008 FBR Dollar Tree Kopen 42.00
29 mei 2008 FBR Dollar Tree Kopen 38.50
29 mei 2008 Dollar Tree Houden 7.00
14 mei 2008 Deutsche Bank Dollar Tree Houden 35.00
9 mei 2008 FBR Dollar Tree Kopen 37.00
21 februari 2008 FBR Dollar Tree Kopen 32.00
21 november 2007 Lehman Brothers Dollar Tree Kopen 46.00
8 november 2007 FBR Dollar Tree Houden 41.00
22 oktober 2007 JP Morgan Dollar Tree Verkopen
30 augustus 2007 Deutsche Bank Dollar Tree Houden 41.00
30 augustus 2007 FBR Dollar Tree Houden 41.00
20 augustus 2007 Wachovia Securities Dollar Tree Kopen
31 mei 2007 Robert W. Baird Dollar Tree Houden 42.00
31 mei 2007 Lehman Brothers Dollar Tree Houden 44.00
11 mei 2007 Robert W. Baird Dollar Tree Houden 41.00
11 mei 2007 Lehman Brothers Dollar Tree Houden 37.00
19 april 2007 StockScouter Dollar Tree Kopen
13 maart 2007 Deutsche Bank Dollar Tree Houden 34.00
13 maart 2007 Goldman Sachs Dollar Tree Houden 40.00
13 maart 2007 Bear Stearns Dollar Tree Houden
1 maart 2007 Lehman Brothers Dollar Tree Houden 33.00
1 maart 2007 FBR Dollar Tree Houden 37.00
16 december 2006 FTN Midwest Research Dollar Tree Kopen
6 oktober 2006 FBR Dollar Tree Houden 33.00
14 september 2006 FBR Dollar Tree Kopen 33.00
5 september 2006 Goldman Sachs Dollar Tree Houden 31.00
6 juni 2006 Deutsche Bank Dollar Tree Verkopen
24 februari 2006 Piper Jaffray Dollar Tree Houden 30.00
24 februari 2006 Prudential Financial Dollar Tree Houden 26.00

Nieuws Dollar Tree

Analisten anticiperen voor 2024 op omzetstijging omzet Dollar Tree

Morgen zal het Amerikaanse Dollar Tree haar cijfers over het afgelopen kwartaal aan de pers melden. De omzet van het bedrijf uit Chesapeake over dit jaar komt uit op 31.42 miljard dollar. Zo blijkt uit gemiddelde analistenverwachting. De omzet zou volgens de...

Dollar Tree op recordjacht aldus analisten

Morgen zal het Amerikaanse Dollar Tree haar cijfers over het afgelopen kwartaal aan de pers melden. De omzet van het bedrijf uit over dit jaar komt uit op 30.41 miljard dollar. Zo blijkt uit gemiddelde analistenverwachting. De omzet zou volgens de analisten...

Dollar Tree op recordjacht aldus analisten

Morgen zal het Amerikaanse Dollar Tree haar resultaten over het vorige kwartaal publiceren. De omzet van het bedrijf uit over dit jaar komt uit op 30.37 miljard dollar. Zo blijkt uit gemiddelde analistenverwachting. De totale opbrengsten zouden volgens de analisten...

Analisten verwachten over 2021 stijgende omzet Dollar Tree

Dollar Tree gaat morgen haar resultaten over het voorbije kwartaal uitbrengen. De omzet van het concern uit Chesapeake over dit jaar komt uit op 26.29 miljard dollar. Zo blijkt uit gemiddelde verwachting van de analisten. Dit is beperkt meer dan de omzet over...

Analisten verwachten over 2021 stijgende omzet Dollar Tree

Morgen zal het Amerikaanse Dollar Tree met haar resultaten over het afgelopen kwartaal komen. Over het lopende jaar ligt de consensus van de omzet van het bedrijf uit Chesapeake op 26.32 miljard dollar. Dit is licht meer dan de omzet over 2020 toen het bedrijf...

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • >
 • >>

Rapporten Dollar Tree

2017 2018 2019 2020 2021

Profiel Dollar Tree

Dollar Tree aandeel

Details aandeel Dollar Tree

Dollar Tree
hoofdsectorconsumentendiensten
subsectoralgemene detailhandel
landAmerika
CEOBob Sasser
stadChesapeake
omzet '1915,5 miljard dollar
net res. '19619,3 miljoen dollar
typebeperkt dividend aandeel

Dollar Tree en algemene detailhandel

Dollar Tree algemene detailhandel
k/w21,8-239,46
div%1,170,29
5jr%37,176,99
12m%-13,61,17
solvab77,7341,08

We beschrijven hier in het kort de belangrijkste kenmerken van het aandeel Dollar Tree. We behandelen hier in het kort:


 • dividenden
 • rendementen
 • waarderingen
 • financiën

  Dollar Tree, dat uit Nederland komt, is vooral actief als detailhandelaar. (Internationale) concurrenten van het bedrijf zijn onder andere Kroger, Diesel & Motor Engineering PLC, Shaver Shop Group en Attis Industries Inc. Het bedrijf heeft haar hoofdzetel in Chesapeake gevestigd.

  Het Amerikaanse bedrijf had eind 2019 ruim 57 duizend medewerkers in dienst. U vindt alle jaarverslagen van het bedrijf hier.

  Het aandeel koerstte midden 2020 op 22 maal het resultaat per aandeel.

  Waarderingen en dividenden aandeel Dollar Tree

  De detailhandelaar keerde in de voorbije vijf jaar haar aandeelhouders geen dividenden uit.

  Op basis van haar koers/winst-verhouding en het dividend kan het aandeel gezien worden als een beperkt dividend aandeel.

  In 2020 goede rendementen voor het aandeel Dollar Tree

  Rendementen aandeel Dollar Tree

  Dit jaar won het aandeel circa 3 procent.

  Over de afgelopen 5 jaar staat het aandeel gigantisch in het groen. 73 procent won de algemene detailhandel sinds 2010. Gemeten vanaf 2015 staat de sector -3 procent lager en over de voorbije 12 maanden (augustus 2019 - augustus 2020) is er een min van 4 procent.

  Het aandeel kunnen we zodoende een megacap noemen.

  De detailhandelaar had medio 2020 een marktkapitalisatie van rond de 21,3 miljard dollar.

 • Aandeel Dollar Tree: AEX-index, koersdoelen | Analist.nl (2024)

  References

  Top Articles
  Latest Posts
  Article information

  Author: Kerri Lueilwitz

  Last Updated:

  Views: 6086

  Rating: 4.7 / 5 (67 voted)

  Reviews: 82% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Kerri Lueilwitz

  Birthday: 1992-10-31

  Address: Suite 878 3699 Chantelle Roads, Colebury, NC 68599

  Phone: +6111989609516

  Job: Chief Farming Manager

  Hobby: Mycology, Stone skipping, Dowsing, Whittling, Taxidermy, Sand art, Roller skating

  Introduction: My name is Kerri Lueilwitz, I am a courageous, gentle, quaint, thankful, outstanding, brave, vast person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.