Opties op Dollar Tree na scherpe daling aandelenkoers | Happy Investors (2024)

In dit artikel behandelen we een analyse vanDollar Tree aandelenopties. Dollar Tree aandelenoptieskopen of niet willen we doen omwille haar groeipotentieel. De markt verwacht een interessant groeipotentieel. Hoe presteert het aandeel nu, en wat zijn de koersverwachtingen? In deze analyse lees je relevante informatie ter kennisgeving.

Dit artikel is gemaakt en geschreven door Freedom24. Houdt er rekening mee dat dit artikel op geen enkele wijze persoonlijk beleggingsadvies is. In samenwerking met Freedom24 mogen wij van Happy Investors als enige in Nederland haar content publiceren. Dit doen wij louter ter inspiratie en vermaak. Op onze website vind je diverse onderwerpen, van ETF beleggen tot aan informatie over vastgoedfondsen of beleggen in aandelen en beleggen in crypto.

Wil je meer inspiratie omtrent aandelen analyses? Bekijk dan de Happy Investors analyse naar de beste aandelen. Of bekijk onze cursussen beleggen indien je wilt leren succesvol investeren in lange termijn vermogensopbouw.

Over Dollar Tree, een discountwinkelketen die levensmiddelen aanbiedt

Dollar Tree (DLTR) is een discountwinkelketen die levensmiddelen en huishoudelijke artikelen aanbiedt tegen vaste prijzen. Het bedrijf is actief in drie winkelketens: Dollar Tree, Family Dollar en Dollar Tree Canada. Momenteel telt de keten 16.400 winkels. Dollar Tree werd opgericht in 1986 en heeft zijn hoofdkantoor in Chesapeake, Virginia.

 • Toegangsprijs: $
 • Richtprijs: $
 • Potentieel: %
 • Horizon: 1 maand
 • Risico: Hoog
 • Positiegrootte: 0,5%

Analyse Dollar Tree aandelenopties

 • Het Dollar Tree aandeel heeft onlangs een aanzienlijke sell-off gekend met een daling van de marktkapitalisatie van het bedrijf met 35% sinds het begin van de zomer. Naar onze mening was de reactie van de markt buitensporig en is het nu een zeer goed moment om een bullish positie in te nemen.
 • De laaggeprijsde formule biedt het bedrijf weerstand tegen ongunstige marktomstandigheden, omdat discounters, in tegenstelling tot winkels in het middensegment, niet gevoelig zijn voor de klantenstroom naar lagere prijssegmenten.
 • In tegenstelling tot veel andere grote winkelketens heeft Dollar Tree het potentieel voor verdere uitbreiding. Het bedrijf kan alleen al door fysieke expansie minstens 18% groeien.
 • Dollar Tree wordt verhandeld tegen een aanzienlijke korting ten opzichte van het gemiddelde niveau over de afgelopen vijf jaar. De implementatie van het inkoopprogramma door het bedrijf zou een potentiële katalysator kunnen zijn voor de herwaardering van de aandelenkoers.
 • We stellen een tegendraadse tradingstrategie voor met een shortpositie op Walmart en een longpositie op Dollar Tree.
 • We raden aan CALLopties te kopen met een uitoefenprijs van $110en een vervaldatum van 10/11/2023. De optie kost ongeveer $1,68, terwijl één contract ongeveer $168kost,omdat optietransacties worden afgesloten voor 100 aandelen.
 • Klanten die pessimistischer zijn over de potentiële koersontwikkeling van Walmart en bereid zijn een bearish positie in te nemen op WMT kunnen PUT opties op het aandeel kopen met een uitoefenprijs van $100 en een vervaldatum van 10/11/2023. De optieprijs zal ongeveer $1,73 zijn, terwijl één contract $173 kost.

Waarom CALL OPTION DLTRaandelenopties kopen?

Het Dollar Tree aandeel heeft onlangs een aanzienlijke sell-off gekend, waarbij de kapitalisatie van het bedrijf sinds het begin van de zomer met 35% is gedaald. De eerste katalysator was het winstrapport voor het tweede kwartaal dat eind augustus werd gepubliceerd. Hoewel het bedrijf de verwachtingen van analisten voor de omzet en het nettoresultaat overtrof, kwamen de marges onder druk te staan en verlaagde het management de verwachtingen voor het hele jaar. Een paar dagen later werden beursberen aangemoedigd om Dollar Tree aandelen te verkopen, omdat de belangrijkste concurrent van het bedrijf, Dollar General, onder andere een lagere vergelijkbare omzet en hogere voorraden rapporteerde als gevolg van zwak klantenverkeer.Opties op Dollar Tree na scherpe daling aandelenkoers | Happy Investors (1)

De verkoop van de aandelen van de concurrent heeft ook het aandeel Dollar Tree gekwetst. Naar onze mening was de reactie van de markt overdreven en is het nu een zeer goed moment om een bullish-positie in te nemen, omdat:

 • Dollar Tree heeft een uniek bedrijfsmodel dat het onderscheidt van andere winkelketens. Van 1993 tot november 2021 kostte bijna elk artikel in de winkels van het bedrijf $1 of minder. Hoge inflatie veroorzaakt door tekorten aan arbeidskrachten en problemen met de toeleveringsketen hebben Dollar Tree ertoe aangezet om de prijzen te verhogen tot $1,25 voor belangrijke productcategorieën. Dollar Tree is echter nog steeds de enige verkoper van dit formaat (Dollar General biedt producten aan tegen lage, maar niet vaste prijzen).
 • De laaggeprijsde formule biedt Dollar Tree een relatieve weerstand tegen ongunstige macro-economische omstandigheden, omdat discounterwinkels, in tegenstelling tot retailers in het middensegment, niet gevoelig zijn voor klantenstromen naar goedkopere segmenten. Bovendien geniet Dollar Tree populariteit onder vrouwen van middelbare leeftijd, de meest actieve groep kopers in de VS.
 • In tegenstelling tot veel andere grote retailers heeft Dollar Tree het potentieel voor verdere uitbreiding. Momenteel telt het netwerk 16.400 winkels. De belangrijkste concurrent, Dollar General, heeft 19.100 vestigingen. Dollar Tree heeft dus het potentieel om alleen al door fysieke expansie minstens 18% te groeien. Het is vermeldenswaard dat Dollar Tree een lagere omzet per vierkante meter heeft dan Dollar General: 217 dollar tegenover 273 dollar. Dit betekent dat Dollar Tree de groei van het aantal locaties langer kan volhouden tot het verzadigingspunt is bereikt.
 • Dollar Tree wordt verhandeld tegen een aanzienlijke korting op zijn eigen gemiddelde niveaus over de afgelopen vijf jaar in termen van P/Cashflow multiple (11,42x vs. 15,22x). De implementatie van het inkoopprogramma door het bedrijf zou een potentiële katalysator kunnen zijn voor de herwaardering van de aandelenkoers. Het huidige programma heeft geen tijdslimiet en stelt het bedrijf in staat om voor $1,6 miljard aan aandelen terug te kopen, oftewel ongeveer 7% van de huidige marktkapitalisatie van het bedrijf.

Waarom Dollar Tree aandelenopties kopen?

We raden aan CALLopties te kopen op DLTRmet een uitoefenprijs van $110en een vervaldatum van 10/11/2023. De optie kost ongeveer $1,68, terwijl één contract ongeveer $168kost,omdat optietransacties worden afgesloten voor 100 aandelen.

Als de koers van de onderliggende waarde hoger is dan $110, maar lager dan $111,7op de vervaldag van 10/11/2023, ontvangt een belegger een verlies, waarvan het bedrag kan variëren. Als de koers van de onderliggende waarde onder $110daalt, kan een belegger een maximaal verlies van $168 ontvangen. Als de koers van de onderliggende waarde boven het break-even punt van $111,7 ligt, kan de potentiële winst onbeperkt zijn. We raden echter aan om de positie te sluiten wanneer de waarde van de CALL optie $3,1 bereikt.

Bearish kijk op Dollar Tree aandelen en PUT-optie

Het kan niet worden uitgesloten dat macro-economische uitdagingen druk zullen blijven uitoefenen op het aandeel Dollar Tree. Als je bearish bent over het bedrijf, kun je PUT-opties op het aandeel kopen met een uitoefenprijs van $100en een vervaldatum van 10/11/2023. De optieprijs zal ongeveer $1,73zijn, terwijl één contract $173 zalkosten,omdat optietransacties worden afgesloten voor 100 aandelen.

Als de koers van de onderliggende waarde lager is dan $100, maar hoger dan $98,3op de expiratiedag van 10/11/2023, ontvangt een belegger een verlies, waarvan de hoogte kan variëren. Als de koers van de onderliggende waarde boven $100 stijgt, kan een belegger een maximaal verlies van $173 ontvangen. Als de koers van de onderliggende waarde onder het break-even punt van $98,3 ligt, kan de potentiële winst $9 827bedragen.

Belangrijke opmerkingen Dollar Tree aandelenopties

U moet beide opties kopen met behulp van een limietorder. Het kopen van de opties op een marktorder kan resulteren in zeer ongunstige prijzen.

Dit idee is speculatief en brengt daarom hoge risico's met zich mee. Beleggen in opties kan leiden tot een stijging van de vermogenswaarde met 50%, 100%, 200%, en in sommige gevallen zelfs hoger, maar kan ook leiden tot een volledige nulstelling van de vermogenswaarde, of een verlies van 100% van de investering! In gevallen van lage volatiliteit zou de winst of het verlies ook variëren van 20% tot 30%.

Een intelligente benadering van de implementatie van optie-ideeën is om een klein deel van de portefeuille te beleggen in veelbelovende optiedeals. Zo worden verliezen uit onsuccesvolle ideeën gecompenseerd door de hoge winstgevendheid van succesvolle gevallen.U moet beide opties kopen met behulp van een limietorder. Het kopen van de opties op een marktorder kan resulteren in extreem ongunstige prijzen.

Dit idee is speculatief en brengt daarom hoge risico's met zich mee. Beleggen in opties kan leiden tot een stijging van de vermogenswaarde met 50%, 100%, 200%, en in sommige gevallen zelfs hoger, maar kan ook leiden tot een volledige nulstelling van de vermogenswaarde, of een verlies van 100% van de investering! In gevallen van lage volatiliteit zou de winst of het verlies ook variëren van 20% tot 30%.

Een intelligente benadering van de implementatie van optie-ideeën is om een klein deel van de portefeuille te investeren in veelbelovende optiedeals. Zo worden verliezen uit onsuccesvolle ideeën gecompenseerd door de hoge winstgevendheid van succesvolle gevallen.

Belangrijkste risico'sDollar Tree aandelen opties kopen

 • De mogelijkheid bestaat dat macro-economische uitdagingen een katalysator zullen zijn voor een verdere daling van de marktwaarde van DLTR. In dat geval zullen de CALL-opties in waarde dalen, terwijl de prijs van de PUT-opties zal stijgen.
 • Een te lage volatiliteit van Dollar Tree aandelen kan ertoe leiden dat opties hun waarde verliezen op de vervaldatum.

En, wat denk jij? Dollar Tree aandelenopties kopen of niet? Wat is jouw analyse en jouw koersverwachting? Laat het ons weten!

Disclaimer: beleggingen in effecten en andere financiële instrumenten houden altijd het risico van verlies van uw kapitaal in. De prognoses en prestaties uit het verleden zijn geen betrouwbare indicatoren voor toekomstige prestaties. Het is essentieel dat u uw eigen analyse uitvoert voordat u een belegging doet. Indien nodig dient u zorgvuldig onafhankelijk beleggingsadvies in te winnen bij een erkende professional. Het kopen van aandelen tegen IPO-prijzen kan extra beperkingen met zich meebrengen. Alle content en afbeeldingen zijn van Freedom24. Dit artikel bevat op geen enkele wijze koopadvies.

Opties op Dollar Tree na scherpe daling aandelenkoers | Happy Investors (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Lakeisha Bayer VM

Last Updated:

Views: 6090

Rating: 4.9 / 5 (69 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Lakeisha Bayer VM

Birthday: 1997-10-17

Address: Suite 835 34136 Adrian Mountains, Floydton, UT 81036

Phone: +3571527672278

Job: Manufacturing Agent

Hobby: Skimboarding, Photography, Roller skating, Knife making, Paintball, Embroidery, Gunsmithing

Introduction: My name is Lakeisha Bayer VM, I am a brainy, kind, enchanting, healthy, lovely, clean, witty person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.